Skip to main content

Scenario's in de petrochemie​​​​​​​

Binnen de bedrijfsbrandweren van de raffinaderijen BP, Exxon, Gunvor, Shell en Gezamenlijke Brandweer bestond al enige tijd de gezamenlijke behoefte om in navolging het Kwadrantenmodel van Brandweer Nederland een soortgelijk model te ontwikkelen voor de industrie. Vanwege de haalbaarheid op korte termijn is in eerste instantie focus gelegd op de scenario's in de petrochemie. Op initiatief van Shell en in nauw overleg met de genoemde partijen is deze flowchart scenario's in de petrochemie ontwikkeld. Feitelijk gaat het in dit schema niet over nieuwe dingen maar zijn de verschillende scenario's op eenduidige wijze gestructureerd.

​Het document zoals het nu opgesteld is betreft een zogenaamd "levend document" wat in de komende tijd op basis van ervaringen tijdens oefeningen en gesprekken aangepast kan worden. Ook zal intern binnen de Gezamenlijke Brandweer gekeken worden naar uitbreiding van dit schema met alle aanwezige bedrijfsbrandweerscenario's. ​