Skip to main content

Lid worden

​​​De Gezamenlijke Brandweer is een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van de industriële brandbestrijding en hulpverlening in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Behalve de gemeente Rotterdam participeren ruim vijftig bedrijven in de Gezamenlijke Brandweer.

De aangesloten bedrijven zijn verenigd in de CIBUA (Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A.). Deze coöperatie behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven. Als lid van de Gezamenlijke Brandweer heeft de CIBUA zitting in het bestuur (OLGB) en levert zij de voorzitter voor de bestuurscommissie van de Gezamenlijke Brandweer.​

Een andere behartiger van de gezamenlijke belangen van de logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied is Deltalinqs. Deze organisatie wordt beschouwd als het aanspreekpunt voor en de spreekbuis namens ruim 600 aangesloten bedrijven en verenigingen. 

Reden voor lidmaatschap

De ledenbedrijven leveren een jaarlijkse financiële bijdrage aan de Gezamenlijke Brandweer. Daardoor kunnen zij een beroep doen op de diensten van de Gezamenlijke Brandweer en voldoen aan de verplichting tot het in stand houden van een bedrijfsbrandweerorganisatie (gelet op artikel 3, lid 1 en artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's). Een groot aantal van de bedrijven krijgt door het district Haven van de Brandweer Rotterdam Rijnmond (BRR) / Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) een artikel 31 aanwijzing opgelegd. Hierdoor zijn zij wettelijk verplicht om een bedrijfsbrandweerorganisatie in stand te houden. Deelname aan de Gezamenlijke Brandweer ontslaat de bedrijven formeel niet van deze verplichting, maar de Gezamenlijke Brandweer fungeert voor die bedrijven als de wettelijk verplichte brandweerorganisatie.

Het lidmaatschap in de praktijk

Wanneer een bedrijf lid is van de Gezamenlijke Brandweer krijgt het een directe verbinding met de Gemeenschappelijke Meld Kamer van de Veiligheidsregio. Eén druk op de knop en de Gezamenlijke Brandweer is binnen zes minuten ter plaatse.

Daarnaast oefent de Gezamenlijke Brandweer regelmatig met de BHV-organisatie en oriënteert zij zich op het terrein van het aangesloten bedrijf. Zo blijft de Gezamenlijke Brandweer volledig op de hoogte van de terreinen en de bedrijfsprocessen. Dit bespaart kostbare en soms levensreddende tijd als zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een incident voordoet.

Accountmanager Bedrijven

De accountmanager bedrijven stroomlijnt het contact tussen de ledenbedrijven en de repressieve dienst. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en beheer van de samenwerkingsprotocollen en het verzamelen van de beheersmatige en operationele gegevens van de aangesloten bedrijven in samenwerking met de afdeling OIP. Verder zorgt hij dat de gegevens actueel zijn en inventariseert de behoeften en wensen van bedrijven. Er zijn uiteenlopende vormen van lidmaatschap, dus ook als uw bedrijf nog geen lid is van de Gezamenlijke Brandweer, is de accountmanager uw contactpersoon bij uitstek. Hij informeert u graag.

Voor meer informatie kunt u bellen met de accountmanager Bedrijven via 088-5110012 of mailen naar info@gez-brandweer.nl.

De coördinator repressie en bedrijven

De medewerker coördinator repressie bedrijven is de eerste contactpersoon voor de bedrijven binnen de kazerne. Hij zorgt voor afstemming tussen de bedrijven, de afdeling Preparatie en de wachtcommandant om te bepalen hoe en wanneer bijvoorbeeld een oefening plaatsvindt. Dit bevordert de continuïteit en de kwaliteit van de oefeningen en oriëntaties, waardoor de Gezamenlijke Brandweer beter voorbereid is op een eventueel incident."