Skip to main content

Organisatie

​​​De Gezamenlijke Brandweer is als organisatie te verdelen in drie afdelingen, te weten: Repressie, Preparatie en Dienstverlening. Iedere afdeling heeft zijn eigen specifieke taken. De afdelingen worden ondersteund door de Staf.

In het organogram is te zien dat de afdeling Repressie de centrale as van de organisatie vormt. De kerntaak van de Gezamenlijke Brandweer is het bestrijden van incidenten en calamiteiten. De afdeling Preparatie en (een gedeelte) van de afdeling Dienstverlening zijn ondersteunend aan deze primaire taak, die wordt uitgevoerd door de repressieve dienst.​​


Management en Staf

Het managementteam bestaat uit de directeur en drie afdelingshoofden. Zij vergaderen één keer per maand over het beleid van de organisatie en worden ondersteund door de volgende staffuncties:

  • Personeel & Organisatie;
  • ICT;
  • Kwaliteit, Arbo en Milieu;
  • Facilitaire Zaken.

Personeel en organisatie (P&O)

De Gezamenlijke Brandweer heeft inclusief de Vrijwillige Gedeelten Rozenburg en Hoogvliet ongeveer 315 medewerkers in dienst. Ongeveer zestig medewerkers werken op het hoofdkantoor van de Gezamenlijke Brandweer, het Trainingscentrum en de werkplaats. Dit zijn het management, de stafmedewerkers en de medewerkers van de afdelingen Preparatie en Services en de teams Facilitaire Dienstverlening en Technische Zaken. Het overige personeel werkt voor de repressieve dienst op de kazernes.

ICT
.....

​Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

Team KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) geeft gevraagd én ook ongevraagd advies op dossiers die spelen op het gebied van KAM, onder andere vraagstukken over veiligheid- en arbeidsomstandigheden. Daarnaast wordt zicht gehouden op de wijze waarop interne processen verlopen. Het team legt rechtstreeks verantwoording af aan de Directeur​​Facilitaire Zaken

Het team Facilitaire Z​aken (FZ) is samen met het team Technische Zaken (TZ) gericht op de ondersteuning van de andere afdelingen binnen de Gezamenlijke Brandweer. FZ houdt zich vooral bezig met inkoop, onderhoud, nieuw- en verbouw van de kazernes en contract- en leveranciersmanagement. Het team TZ houdt zich o.a. bezig met ontwikkeling, in- en verkoop voertuigen, onderhoud voertuigen, beheer hardware IBP, voorraad schuimvormend middel en bepakking.