Skip to main content

Repressie

​​​​​Brand in de haven voorkomen, beperken en bestrijden is een vak apart. Door de omvang van het gebied:
​10.500 hectare. Door het soort industrie: petrochemie, olieraffinaderij, chemie en tankopslag. Door de complexiteit: 1500 kilometer pijpleiding en ingewikkelde – vaak samenhangende – processen. En door de impact op de omgeving als het fout gaat. De Gezamenlijke Brandweer ontfermt zich volcontinu over het gebied. "Daardoor kunnen we de meeste branden klein houden."

Zes beroepsbrandweerkazernes en twee vrijwillige kazernes zijn er in de haven met teams van zes – en bij één post zeven - brandweermensen in een 24-uursdienst. De teams rukken gemiddeld minder dan één keer per dag uit.

​Vanuit elke kazerne kan de brandweer de 45 kilometer van het havengebied binnen zes minuten bereiken. "Dat moet, want de effecten van een brand hier zijn vele malen groter dan die van een keukenbrand in een woning."
Om op dat moment suprême doortastend te kunnen handelen, oefent de brandweer het hele jaar door met de bedrijven. Ze nemen alle mogelijke scenario's door en zorgen ervoor dat ze alle bedrijven door en door kennen. "Zo weten we precies wat elk bedrijf doet, met welke stoffen, hoe ze logistiek in elkaar zitten en hoe de watertoevoer loopt. Door de parate kennis en intensieve samenwerking lukt het de Gezamenlijke Brandweer om veel incidenten klein te houden. 


Voor de gemeente vervult de Gezamenlijke Brandweer de taak van 'overheidsbrandweer': het blussen van branden in de openbare ruimte en bij particulieren in het gebied. ​


Regionale samenwerking

Deze dynamische omgeving is het werkgebied van zowel de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als de Gezamenlijke Brandweer (GB). Onze organisaties werken daar dagelijks samen aan de veiligheid. Letterlijk, omdat we bij incidenten in dit gebied optreden als één organisatie. Ook naast ons operationele optreden, trekken onze organisaties samen op. Het is een samenwerking die teruggaat naar de oprichtingsdagen van de GB eind jaren negentig.


​Specialismen

Door de bijzondere behoefte van het verzorgingsgebied, hebben een aantal kazernes zich in specifieke brand- en hulpverleningsdisciplines gespecialiseerd. In totaal kan het verzorgingsgebied en de regio een beroep doen op zes specialismen.

​Kazerne
Specialisme​
Coloradoweg​
​Industriële Brandbestrijding (IBP)
Scheepsbrandbestrijding
​Elbeweg​Hoogte- en diepteredden
​Merseyweg​Hulpverlening
​Botlekweg​Gaspakkenteam / ontsmettingseenheid
Industriële Brandbestrijding (IBP)
​Don Berghuijs
​Cobra-systeem
Industriële Brandbestrijding (IBP)​
​​Prinses Maximaweg
​KNRM (Pilot)