Skip to main content

Over de GB

​​​​De Gezamenlijke Brandweer (GB) is in 1998 opgericht door de gemeenten Rotterdam en Rozenburg en de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg met Uitgesloten Aansprakelijkheid (CIBUA). Inmiddels is de gemeente Rozenburg opgegaan in de gemeente Rotterdam. De CIBUA is een coöperatie waarin ongeveer 65 bedrijven zijn verenigd die "lid zijn" van de GB.

De GB is een brandweerorganisatie met een dubbele taakstelling: enerzijds is de GB de bedrijfsbrandweer van veel bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en anderzijds levert de GB de publieke brandweerzorg in het Rotterdamse haven- en industriegebied, als ook in de woonkernen Hoogvliet, Rozenburg en Pernis. Hiermee is de GB een publiek/private samenwerking.

De GB is gespecialiseerd in het bestrijden van industriële incidenten en beperkt daarmee de materiële, financiële en milieuschade voor onze stakeholders. Verder wil de GB zich continu verbeteren en haar industriële expertise binnen en buiten haar verzorgingsgebied uitdragen. Ruim 300 collega's van de GB voelen passie voor hun werk en zijn betrokken bij hun klanten. Professionaliteit, transparantie en betrokkenheid vormen de basis van onze kwaliteit en succes.