Skip to main content

Over de GB

De Gezamenlijke Brandweer is een samenwerkingsverband tussen ongeveer 65 bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. De organisatie verzorgt in dit gebied de brandbestrijding en hulpverlening en heeft daarbij de verplichting tot het instand houden van een bedrijfsbrandweer (gelet op artikel 3, lid 1 en artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's) overgenomen van de bedrijven, die aangesloten zijn. Dit noemen we de zogenaamde 'ledenbedrijven'. Zowel de bedrijven als de Gemeente financieren de totale repressieve en preparatieve brandweerzorg die de Gezamenlijke Brandweer levert. De bedrijven zijn verenigd in de CIBUA (Coöperatieve Industriële Brandweerzorg UA).

De Gezamenlijke Brandweer is als organisatie te verdelen in drie afdelingen, te weten: Repressie, Preparatie en Services. Iedere afdeling heeft zijn eigen specifieke taken. De afdelingen worden ondersteund door de Staf.

In het organogram is te zien dat de afdeling Repressie de centrale as van de organisatie vormt. De kerntaak van de Gezamenlijke Brandweer is het bestrijden van incidenten en calamiteiten. De afdeling Preparatie en (een gedeelte) van de afdeling Services zijn ondersteunend aan deze primaire taak, die wordt uitgevoerd door de repressieve dienst.​


​​Bestuur en bestuurscommissie

De Gezamenlijke Brandweer is rechtspositioneel een openbaar lichaam (OLGB, Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer). Zij volgt de rechtspositie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Het bestuur van het OLGB heeft de controletaak en de openbare verantwoordingsplicht. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en de CIBUA en wordt voorgezeten door de burgemeester van Rotterdam. Het toezicht op de bedrijfsvoering is gedelegeerd aan de bestuurscommissie.

De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de bedrijfsvoering en wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit de gemeente Rotterdam,  de CIBUA en de VeiligheidsRegio Rotterdam-Rijnmond. Hiervoor levert de CIBUA de voorzitter.