Skip to main content

Scheepsbrandbestrijding

​​​Op dit moment wordt de tekst van dit specialisme herzien. Actuele informatie volgt binnenkort.

​Alle bestemmingen in Europa zijn snel en gemakkelijk bereikbaar vanuit Rotterdam. Dat maakt dit gebied een ideale aanlegplaats voor duizenden schepen per jaar. De terminals bevinden zich direct aan het diepe water van de Noordzee.​

Scheepspersoneel is opgeleid om branden te blussen, maar als het echt uit de hand loopt kunnen zij rekenen op de inzet van de Gezamenlijke Brandweer en het Havenbedrijf. Een gespecialiseerd team Scheepsbrandbestrijding is ondergebracht bij de kazerne Coloradoweg. Het Havenbedrijf beschikt over havendienstboten met een capaciteit tot 60.000 liter per minuut voor alle blusmiddelen. De brandweer neemt zelf extra apparatuur mee.​

Door de aanleg van de Tweede Maasvlakte worden vanaf 2013 nog grotere containerschepen in de Rotterdamse Haven verwacht. Om goed voorbereid te zijn op incidenten, worden nu al voorbereidingen getroffen door de afdeling Preparatie. Het grotere volume, de diepere vaargeulen, de bereikbaarheid van het nieuwe gebied en verdieping van het specialisme zijn aandachtspunten waar ruim van tevoren naar moet worden gekeken.

​Scheepsbrand is levensgevaarlijk

​Het is lastig om uit te leggen hoe een scheepsbrand wordt aangepakt. Iedere brand aan boord van een schip is anders. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: een scheepsbrand is levensgevaarlijk. Het grootste gevaar zit in branddoorslag van de brug naar de rest van het schip. In zo’n geval kan het blussen dagen duren. Daarom krijgt iedere scheepsbrand direct de classificatie ‘Middelbrand’.

​Thuis raken in scheepsbrandbestrijding

​Juist vanwege de onvoorspelbaarheid van een scheepsbrand, moet het personeel goed worden voorbereid. Maar waar haal je een groot schip vandaan om de bestrijding van een scheepsbrand aan boord te kunnen oefenen? Met die vraag werd toenmalig hoofd Repressie bij de oprichting van de Gezamenlijke Brandweer geconfronteerd.

​Branden houden zich niet aan planningen

​In 2004 bestreden de mannen van de Gezamenlijke Brandweer een indrukwekkende scheepsbrand in Pernis (Smit Hunter). Het incident leidde tot nieuwe procedures en een diepgaander opleidingstraject op het gebied van scheepsbrandbestrijding. Het specialisme scheepsbrandbestrijding is formeel in 2007 ingevoerd.