Skip to main content

Gaspakkenteam

​​​Op dit moment wordt de tekst van dit specialisme herzien. Actuele informatie volgt binnenkort.

​In het Rotterdamse haven- en industriegebied worden uiteenlopende chemische stoffen verwerkt, gemaakt en vervoerd. De Gezamenlijke Brandweer moet daarom goed op de hoogte zijn van alle mogelijke gevaren die de vervaardiging, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen met zich mee brengen. Iedere kazerne beschikt over gaspakken om het personeel tijdens een Ongeval met Gevaarlijke Stoffen (OGS-incident) goed te beschermen. Aan de kazerne Botlekweg staat een Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak. Mensen en voertuigen die in aanraking zijn gekomen met een gevaarlijke stof, kunnen ter plaatse worden ontsmet. Binnen dertig minuten kan een ontsmettingsveld zijn ingericht.

De gaspakken worden gelukkig zelden gebruikt. Aanraking met gevaarlijke stoffen is nooit goed. Met behulp van een resistentielijst en een logboek wordt bijgehouden hoe lang de manschappen met een bepaalde stof in aanraking zijn. Een gaspak is tegen de ene stof langer bestand dan tegen de andere.

​Oefenen met gaspakken

​Het aantrekken van gaspakken en inrichten van een ontsmettingsveld verloopt via strikte  procedures. Veiligheid van het eigen personeel staat voorop. Daarom is oefenen van groot belang. Gaspakkenoefeningen duren lang en de paraatheid in het gebied moet gegarandeerd blijven. Door de inzet van flexibel oefenpersoneel kunnen de ploegen de tijd nemen om een oefening met gaspakken volledig af te ronden.

​Een klant vertelt

​Ik sta er iedere keer weer van te kijken hoe de mannen van de Gezamenlijke Brandweer in een stressvolle situatie voldoende kalmte weten te bewaren om hun werk veilig en vakkundig te doen. Bij een gaspakkeninzet moeten veel procedures worden gevolgd en staat de veiligheid van het eigen personeel terecht voorop. Dat vergt soms stalen zenuwen omdat de lekkage doorgaat en mogelijk een slachtoffer moet wachten op redding.