Skip to main content

SCHEEPSBRANDBESTRIJDING EN EMERGENCY RESPONSE TEAMS

​Rotterdam is de grootste deepsea haven van Europa. Vele schepen, variërend in aard en grote, varen dagelijks de haven van Rotterdam binnen. Door de aanleg van de Tweede Maasvlakte komen vanaf  2013 nog grotere containerschepen de Rotterdamse Haven in. Scheepspersoneel is opgeleid om branden te blussen, maar als het echt uit de hand loopt kunnen zij rekenen op de inzet van de Gezamenlijke Brandweer, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het Havenbedrijf.

Twee gespecialiseerde teams Scheepsbrandbestrijding (SBB) zijn ondergebracht bij de kazerne Coloradoweg van de Gezamenlijk Brandweer en de kazerne Bosland van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het Havenbedrijf beschikt over schepen met een pompcapaciteit tot 60.000 liter per minuut. De brandweer neemt zelf extra apparatuur mee.

In het verlengde van deze taak wordt regelmatig een beroep gedaan op deze specialisten van de GB door reders en commerciële partijen om expertise en mensen te leveren voor hun Emergency Response Teams (ERT). Deze teams bestaan uit specialisten die dag en nacht paraat staan om wereldwijd met eigen materieel te assisteren bij met name scheepsbranden en incidenten met gevaarlijke stoffen op schepen. De leden van een ERT hebben met name als taak om bij incidenten op zee om, door hun operationeel tactische inzet, te borgen dat een optimale berging van het schip kan plaatsvinden. Wanneer de SBB specialisten van de GB optreden in een ERT dan doen zij dat onder de volledige verantwoordelijkheid van de vragende partij. Vanwege het bijzondere karakter en het feit dat een ERT maar uit een paar mensen bestaat wordt specialistische kennis en expertise en grote zelfstandigheid van de maritieme incidentbestrijders gevraagd.