Skip to main content
PROFESSIONALS IN INDUSTRIËLE INCIDENTENBESTRIJDING

Over de GB

De Gezamenlijke Brandweer is een samenwerkingsverband tussen ongeveer zestig bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. De organisatie verzorgt in dit gebied de brandbestrijding en hulpverlening en heeft daarbij de verplichting tot het in stand houden van een bedrijfsbrandweer (gelet op artikel 3, lid 1 en  artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s) overgenomen van de bedrijven, die aangesloten zijn. Dit noemen we de zogenaamde 'ledenbedrijven'. Zowel de bedrijven als de Gemeente Rotterdam financieren de totale preparatieve en repressieve brandweerzorg die de Gezamenlijke Brandweer levert.

Wat doet de GB

Door de bijzondere behoefte van het verzorgingsgebied, hebben een aantal kazernes zich in specifieke brand- en hulpverleningsdisciplines gespecialiseerd. In totaal kan het verzorgingsgebied en de regio een beroep doen op vijf specialismen.

CBP
De Gezamenlijke Brandweer heeft een dubbele taakstelling. De GB verzorgt de bedrijfsbrandweertaak van de bedrijven die hiervoor zijn aangewezen vanuit artikel 31 Wet Veiligheidsregio's. Bovendien verzorgt de GB de publieke brandweerzorg in haar verzo...
LEES VERDER
Reddingsteam Hoogteverschillen
​​​​Wat is het Reddingsteam Hoogteverschillen?Het Reddingsteam Hoogteverschillen (RTH) wordt gevormd door de dagelijkse kazernebezetting van de kazerne Elbeweg. De ploegleden van de kazerne zijn opgeleid tot Specialist Hoogteredder. Het RTH m...
LEES VERDER
Schermenpool
Een goed milieu en een optimaal veiligheidsniveau is belangrijk voor een economisch gezonde haven. De Schermenpool richt zich op de bestrijding van morsingen in het havengebied. De Schermenpool heeft ongeveer vijf kilometer aan olieschermen beschikba...
LEES VERDER
SCHEEPSBRANDBESTRIJDING EN EMERGENCY RESPONSE TEAMS
​Rotterdam is de grootste deepsea haven van Europa. Vele schepen, variërend in aard en grote, varen dagelijks de haven van Rotterdam binnen. Door de aanleg van de Tweede Maasvlakte komen vanaf  2013 nog grotere containerschepen de Rotterdamse...
LEES VERDER
Cobra Systeem
Het Cobra-systeem is een koud snijdend hoge druk blussysteem  dat van buitenaf wordt ingezet bij branden in moeilijk toegankelijke ruimten, zoals containers en scheepsruimten. Met een trekker op de bluslans kan de brandweerman het bluswater een ...
LEES VERDER
Gaspakkenteam
In het Rotterdamse haven- en industriegebied worden uiteenlopende chemische stoffen verwerkt, geproduceerd en vervoerd. De Gezamenlijke Brandweer moet daarom goed zijn uitgerust om calamiteiten met deze stoffen veilig en effectief te kunnen afhandele...
LEES VERDER

ONZE LOCATIES

De Gezamenlijke Brandweer heeft drie afdelingen: Repressie, Preparatie en Services. Daarnaast is er een aantal stafafdelingen. In het organogram is de samenhang van de afdelingen afgebeeld.

De dagdienstmedewerkers zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Het repressief personeel wordt ingezet bij brand en incidenten en is gehuisvest in de kazernes Prinses Maximaweg, Coloradoweg, Elbeweg, Merseyweg, Botlekweg, Don Berghuijs, Hoogvliet en Rozenburg.

Nieuws