Skip to main content
PROFESSIONALS IN INDUSTRIËLE INCIDENTENBESTRIJDING

Over de GB

De Gezamenlijke Brandweer is een samenwerkingsverband tussen ongeveer zestig bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. De organisatie verzorgt in dit gebied de brandbestrijding en hulpverlening en heeft daarbij de verplichting tot het in stand houden van een bedrijfsbrandweer (gelet op artikel 3, lid 1 en  artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s) overgenomen van de bedrijven, die aangesloten zijn. Dit noemen we de zogenaamde 'ledenbedrijven'. Zowel de bedrijven als de Gemeente Rotterdam financieren de totale preparatieve en repressieve brandweerzorg die de Gezamenlijke Brandweer levert.

Wat doet de GB

Door de bijzondere behoefte van het verzorgingsgebied, hebben een aantal kazernes zich in specifieke brand- en hulpverleningsdisciplines gespecialiseerd. In totaal kan het verzorgingsgebied en de regio een beroep doen op vijf specialismen.

Industriële Brandbestrijding (IBP)
​​De Industriële Brandbestrijdingspool (IBP) is bedoeld om branden in grote opslagtanks in de Rotterdamse Haven te kunnen blussen. Bluskanonnen met een capaciteit van ruim 80.000 liter per minuut, een voorraad van 120.000 liter schuimvormend mid...
LEES VERDER
Hoogte- en diepteredden
De Kazerne Elbeweg wordt ingezet bij alle hulpverleningsacties op hoogte en diepte. Het hoogtereddingsteam is zowel binnen het verzorgingsgebied van de GB en de VRR inzetbaar. De mannen zijn specialist in het bereiken van moeilijk toegankelijke plaat...
LEES VERDER
Schermenpool
Een goed milieu en een optimaal veiligheidsniveau is belangrijk voor een economisch gezonde haven. De Schermenpool richt zich op de bestrijding van morsingen in het havengebied. De Schermenpool heeft ongeveer vijf kilometer aan olieschermen beschikba...
LEES VERDER
SCHEEPSBRANDBESTRIJDING EN EMERGENCY RESPONSE TEAMS
​Rotterdam is de grootste deepsea haven van Europa. Vele schepen, variërend in aard en grote, varen dagelijks de haven van Rotterdam binnen. Door de aanleg van de Tweede Maasvlakte komen vanaf  2013 nog grotere containerschepen de Rotterdamse...
LEES VERDER
Cobra Systeem
Het Cobra-systeem is een koud snijdend hoge druk blussysteem  dat van buitenaf wordt ingezet bij branden in moeilijk toegankelijke ruimten, zoals containers en scheepsruimten. Met een trekker op de bluslans kan de brandweerman het bluswater een ...
LEES VERDER
Gaspakkenteam
In het Rotterdamse haven- en industriegebied worden uiteenlopende chemische stoffen verwerkt, geproduceerd en vervoerd. De Gezamenlijke Brandweer moet daarom goed zijn uitgerust om calamiteiten met deze stoffen veilig en effectief te kunnen afhandele...
LEES VERDER

ONZE LOCATIES

De Gezamenlijke Brandweer heeft drie afdelingen: Repressie, Preparatie en Services. Daarnaast is er een aantal stafafdelingen. In het organogram is de samenhang van de afdelingen afgebeeld.

De dagdienstmedewerkers zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Het repressief personeel wordt ingezet bij brand en incidenten en is gehuisvest in de kazernes Prinses Maximaweg, Coloradoweg, Elbeweg, Merseyweg, Botlekweg, Don Berghuijs, Hoogvliet en Rozenburg.

Nieuws

GB 20 jaar
krantenartikel
LEES VERDER
Organogram teams
Organogram teams
LEES VERDER
Officier van Dienst Haven
Lees hier meer over de vacature: Officier van Dienst Haven
LEES VERDER
Scenario's in de petrochemie
​​​​​​​Binnen de bedrijfsbrandweren van de raffinaderijen BP, Exxon, Gunvor, Shell en Gezamenlijke Brandweer bestond al enige tijd de gezamenlijke behoefte om in navolging het Kwadrantenmodel van Brandweer Nederland een soortgelijk model te ontwikkelen voor de industrie. Vanwege de haalbaarheid op korte termijn is in eerste instantie focus gelegd op de scenario's in de petrochemie. Op initiatief van Shell en in nauw overleg met de genoemde partijen is deze flowchart scenario's in de petrochemie ontwikkeld. Feitelijk gaat het in dit schema niet over nieuwe dingen maar zijn de verschillende scenario's op eenduidige wijze gestructureerd.​Het document zoals het nu opgesteld is betreft een zogenaamd "levend document" wat in de komende tijd op basis van ervaringen tijdens oefeningen en gesprekken aangepast kan worden. Ook zal intern binnen de Gezamenlijke Brandweer gekeken worden naar uitbreiding van dit schema met alle aanwezige bedrijfsbrandweerscenario's. ​ ​ ​
LEES VERDER