Skip to main content
PROFESSIONALS IN INDUSTRIËLE INCIDENTENBESTRIJDING

Over de GB

De Gezamenlijke Brandweer is een samenwerkingsverband tussen ongeveer zestig bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. De organisatie verzorgt in dit gebied de brandbestrijding en hulpverlening en heeft daarbij de verplichting tot het in stand houden van een bedrijfsbrandweer (gelet op artikel 3, lid 1 en  artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s) overgenomen van de bedrijven, die aangesloten zijn. Dit noemen we de zogenaamde 'ledenbedrijven'. Zowel de bedrijven als de Gemeente Rotterdam financieren de totale preparatieve en repressieve brandweerzorg die de Gezamenlijke Brandweer levert.

Wat doet de GB

Door de bijzondere behoefte van het verzorgingsgebied, hebben een aantal kazernes zich in specifieke brand- en hulpverleningsdisciplines gespecialiseerd. In totaal kan het verzorgingsgebied en de regio een beroep doen op vijf specialismen.

Industriële Brandbestrijding (IBP)
​​​​Op dit moment wordt de tekst van dit specialisme herzien. Actuele informatie volgt binnenkort.​​Wat is IBP?​​Op 12 september 2006 werd de Industriële Brandbestrijdingspool (IBP) in gebruik genomen. Met deze pool kw...
LEES VERDER
Hoogte- en diepteredden
​​Op dit moment wordt de tekst van dit specialisme herzien. Actuele informatie volgt binnenkort.​​De Gezamenlijke Brandweer heeft altijd gewerkt op grote hoogte en diepte, maar dat gaat er anders aan toe sinds de oprichting van...
LEES VERDER
Schermenpool
​​​​Op dit moment wordt de tekst van dit specialisme herzien. Actuele informatie volgt binnenkort.​​Een goed milieu en een optimaal veiligheidsniveau is belangrijk voor een economisch gezonde haven. De Schermenpool richt zi...
LEES VERDER
Scheepsbrandbestrijding
​​​Op dit moment wordt de tekst van dit specialisme herzien. Actuele informatie volgt binnenkort.​​Alle bestemmingen in Europa zijn snel en gemakkelijk bereikbaar vanuit Rotterdam. Dat maakt dit gebied een ideale aanlegplaats...
LEES VERDER
Cobra Systeem
​​​​​​​​​​​​​​Op dit moment wordt de tekst van dit specialisme herzien. Actuele informatie volgt binnenkort.​​In het voorjaar van 2009 nam de Don Berghuijs kazerne een nieuw blussysteem voor het bestrijden van binnenbr...
LEES VERDER
Gaspakkenteam
​​​Op dit moment wordt de tekst van dit specialisme herzien. Actuele informatie volgt binnenkort.​​In het Rotterdamse haven- en industriegebied worden uiteenlopende chemische stoffen verwerkt, gemaakt en vervoerd. De Gezamenl...
LEES VERDER

ONZE LOCATIES

De Gezamenlijke Brandweer heeft drie afdelingen: Repressie, Preparatie en Services. Daarnaast is er een aantal stafafdelingen. In het organogram is de samenhang van de afdelingen afgebeeld.

De dagdienstmedewerkers zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Het repressief personeel wordt ingezet bij brand en incidenten en is gehuisvest in de kazernes Prinses Maximaweg, Coloradoweg, Elbeweg, Merseyweg, Botlekweg, Don Berghuijs, Hoogvliet en Rozenburg.

Nieuws

Scenario's in de petrochemie
​​Binnen de bedrijfsbrandweren van de raffinaderijen BP, Exxon, Gunvor, Shell en Gezamenlijke Brandweer bestond al enige tijd de gezamenlijke behoefte om in navolging het Kwadrantenmodel van Brandweer Nederland een soortgelijk model te ontwikkelen voor de industrie. Vanwege de haalbaarheid op korte termijn is in eerste instantie focus gelegd op de scenario's in de petrochemie. Op initiatief van Shell en in nauw overleg met de genoemde partijen is deze flowchart scenario's in de petrochemie ontwikkeld. Feitelijk gaat het in dit schema niet over nieuwe dingen maar zijn de verschillende scenario's op eenduidige wijze gestructureerd.​Het document zoals het nu opgesteld is betreft een zogenaamd "levend document" wat in de komende tijd op basis van ervaringen tijdens oefeningen en gesprekken aangepast kan worden. Ook zal intern binnen de Gezamenlijke Brandweer gekeken worden naar uitbreiding van dit schema met alle aanwezige bedrijfsbrandweerscenario's. ​​
LEES VERDER
TRADR TechDay
On behalf of the consortium of the European project TRADR (Long-Term Human-Robot Teaming for Robot Assisted Disaster Response) We are pleased to invite you to participate in the Robot-Assisted Disaster Response Technology Day organized by the Gezamenlijke
LEES VERDER
20 jaar
USAR
USAR naar Sint Maarten
LEES VERDER