Collectieve Brandbestrijdingspool

Collectieve Brandbestrijdingspool

De Gezamenlijke Brandweer heeft een dubbele taakstelling. De GB verzorgt de bedrijfsbrandweertaak van de bedrijven die hiervoor zijn aangewezen vanuit artikel 31 Wet Veiligheidsregio's. Bovendien verzorgt de GB de publieke brandweerzorg in haar verzorgingsgebied. Hiermee is de GB een publiek/private organisatie die gespecialiseerd is in het bestrijden van industriële incidenten en beperkt daarmee de materiële en financiële schade voor de aaneengesloten bedrijven met oog voor de veiligheid van mens en milieu.

De GB heeft – rekening houdend met de bedrijfsbrandweertaak – het voortouw genomen om een mobiele oplossing te onderzoeken voor de tankputbrandbestrijding. Deze mobiele oplossing, uiteindelijk vormgegeven binnen de Collectieve Brandbestrijdingspool (CBP), wordt door de bedrijven gebruikt om compliance te zijn en het scenario tankputbrand af te dekken.

Het scenario TPB is opgenomen in de PGS 29 om de kans op het scenario te verkleinen en de gevolgen ervan te beperken. Dit scenario betreft de K1 en K2 producten die opgeslagen zijn in de vast dak tanks (PGS29:2021, 2021).

In de haven van Rotterdam is een groot aantal van dit soort tankputten aanwezig en derhalve was de impact van deze wijziging in deze richtlijn groot. De PGS 29:2021 versie 1.0 geeft in hoofdstuk 7.7 de mogelijkheid aan de bedrijven om het tankputbrandscenario op basis van gelijkwaardigheid zowel stationair als mobiel af te dekken (PGS29:2021, 2021).

De GB is de mening toegedaan dat mobiel beheersen en blussen van het scenario TPB een realistische optie is voor veel van de 'Rotterdamse' tankputten. Een optie die na een grondige uitwerking ook voor het bevoegd gezag een acceptabele optie is gebleken.

Naast het systeem voor tankputten is het ook bedoeld om branden in grote opslagtanks met een maximale diameter van 89 meter in de Rotterdamse Haven te kunnen blussen.
Voor meer informatie kunt terecht bij de Gezamenlijke Brandweer 088-5110000
Meer gedetailleerde informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Copyright © 2024 GB | Website en seo door Sliswebdesign