Skip to main content

Schermenpool

​​​​Op dit moment wordt de tekst van dit specialisme herzien. Actuele informatie volgt binnenkort.

​Een goed milieu en een optimaal veiligheidsniveau is belangrijk voor een economisch gezonde haven. De Schermenpool richt zich op de bestrijding van morsingen in het havengebied. Op 5 oktober 2001 sloten het Havenbedrijf, Deltalinqs en de Gezamenlijke Brandweer een convenant af voor samenwerking in een Schermenpool. Dit was naar aanleiding van het zogenaamde ‘Lima incident’.

Dit incident werd aangegrepen om met alle betrokken partijen een nieuw specialisme te ontwikkelen. Een werkgroep reviseerde de bestrijdingsorganisatie morsingen en richtte uiteindelijk de Schermenpool op. Het beheer voor de Schermenpool ligt bij de Gezamenlijke Brandweer. Bij een morsing alarmeert de alarmcentrale van het Havenbedrijf de dienstdoende ploeg, die vervolgens ondersteunt bij de uitgifte van de schermen en zorgt voor het veilig uitvaren van de schermen.

De Schermenpool heeft ongeveer vijf kilometer aan olieschermen beschikbaar, die door het hele gebied in containers met elk 300 meter oliekerend scherm zijn opgeslagen. In zes jaar tijd zijn tientallen incidenten door de vakkundige inzet van de pool beheersbaar gebleven.

De Schermenpool speelde een belangrijke rol in het later ontwikkelde specialisme IBP. De Schermenpool wordt beschouwd als de voorloper voor de samenwerking op het gebied van de industriële brandbestrijding. Het initiatief toonde bovendien de toegevoegde waarde van de Gezamenlijke Brandweer aan, die veel breder is dan enkel brandbestrijding.

Die voor verdere informatie: www.schermenpool.nl